wie staat voor

Moedergroep Vorselaar

Wie

Vrouwen die elkaar vonden, het huidige bestuursgroepje bestaat uit:

Annemieke De Prins
Ann Van den Broeck
Barbara Ruttens
Katrien Verwimp
Soetkin Goris

Met z'n vijven vormen ze, geheel op vrijwillige basis, het bestuur van Moedergroep Vorselaar.

Enkele tientallen vrouwen nemen regelmatig of occasioneel deel aan de activiteiten, al dan niet met man en/of kinderen. Ze komen uit Vorselaar en nabije en verre omstreken. Ook zij zijn mee de dragers van de fijne sfeer in deze vereniging.

Historiek

2005, enkele pas bevallen mama's die in Vorselaar wonen en elkaar ontmoetten in zwangerschapszwemlesjes, komen regelmatig samen met hun pasgeboren baby'tjes. Aanvankelijk maken ze wandelingetjes in de dreef van Vorselaar, naarmate de winter aankomt, ontmoeten ze elkaar bij hen thuis.

2006, stilaan sluiten meer vrouwen aan in wat inmiddels een vaste wekelijkse bijeenkomst is geworden. Iedere week ontvangt een andere living. Gezelligheid troef. Vriendschappen worden hechter.

2007, het living-concept is geweldig, maar soms wat krap. We zetten graag de deuren open voor meer mama's. Gemeente Vorselaar biedt een ruimere lokatie aan: de Regenboog, het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang. Speelgoed alomtegenwoordig. Keukentje ook, dus kopje thee en lekkernij blijven de babbels ondersteunen. Een vroedvrouw sluit aan en ondersteunt de moedergroep. 1x per maand is ze aanwezig op de bijeenkomsten.

Een formeel bestuur wordt gevormd met de stichtende leden.

2008, naast de wekelijkse bijeenkomsten in de Regenboog, worden ook andere activiteiten aangeboden: workshops, info-avonden, ...

2009, een website wordt geboren, de activiteitenkalender breidt uit.

2010, het ledenaantal groeit. Halfweg het jaar zijn we met een 40-tal gezinnen.

2011, de kinderen van de bestuursleden worden groter, we krijgen zin om ook activiteiten te organiseren voor (groot)ouders van iets grotere kinderen. We tonen dit ook in ons logo.

2012, It takes a village to raise a child. We staan helemaal achter deze slagzin van de inspiratiedag 'Rondom gezinnen' van de opvoedingswinkel in Antwerpen, waar we uitgenodigd zijn om de ervaringen van onze vereniging te delen. We wensen onze maatschappij nog vele moedergroepen toe!

2014, De zaadjes gezaaid in de voorgaande jaren resulteren in warmhartige bijeenkomsten.

Rode draad : er is iets wat alle mama's bindt.

 
 

Bestuurshistoriek

De stichtende leden van deze vereniging uit 2007, zijn:

Barbara Ruttens (Initiatiefnemer)
Katrien Verwimp (Voorzitter)
Ann Van den Broeck
Annemieke De Prins (Penningmeester)
Gitta Torfs (Dank voor haar actieve bijdragen tot 2014)

In 2012 sloot Soetkin Goris zich aan.